หมอรู้จักคุณ

SubDataCenter Status

จังหวัด ที่ตั้ง Active Online Last Update Last Checked ข้อมูลทั้งหมด ข้อมูล Subdata Center % ความสำเร็จ ผู้ใช้งานระบบ
สงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:016,991,4293,474,51049.700
สตูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:011,399,5421,301,14792.970
ตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:013,030,2541,320,88043.590
พัทลุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:011,304,6551,254,52196.160
ปัตตานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:013,001,7062,890,26996.290
ยะลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:012,632,1742,303,35387.510
นราธิวาสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส active online2022-08-25 18:31:072023-09-22 13:10:012,855,7822,491,01187.230
รวม 21,215,542 15,035,691 70.87 0

ข้อมูลรายหน่วยบริการ Agent Status

ตัวเลือกการแสดงผล
กรุณารอโหลดข้อมูลสักครู่.....

จำนวนผู้ใช้งานในระบบ

จังหวัด ทั้งหมด LV0 LV1 LV3 LV4 LV5
รวม 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: LV0 แขก, LV1 ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยพยาบาล, LV3 ผู้ดูแลระบบระดับโรงพยาบาล, LV4 ผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ, LV5 ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด